Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Phường Đông Lĩnh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa với diện tích 8,74 km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa, huyện Đông Sơn và huyện Thiệu Hóa.

Trên địa bàn phường Đông Lĩnh có những tuyến lớn như: đường Vạn Lại - Yên Trường, đường Định Hòa, đường Lý Thiên Bảo.

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 34 km; tới TP Sầm Sơn khoảng 22 km, tới Ga Thanh Hóa khoảng 6 km; tới bến xe phía Bắc Thanh Hóa khoảng 5 km.

Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

  Phường Đông Lĩnh trên bản đồ Google vệ tinh. 

Quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. Đây là bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa:

  Bản đồ quy hoạch giao thông phường Đông Lĩnh thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.