Bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Thị trấn Phồn Xương có diện tích khoảng 8,55 km². Hiện tại, người dân ở thị trấn Phồn Xương có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT284, DT292.

Những tuyến đường này giúp người dân thị trấn Phồn Xương có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Yên Thế. Ngoài ra, đường DT284 đi qua địa bàn phường giúp người dân thị trấn Phồn Xương có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Từ trung tâm thị trấn Phồn Xương đi tới trụ sở UBND huyện Yên Thế khoảng 2km, mất khoảng 5 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 28 km (46 phút).

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Dưới đây là quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Phồn Xương trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông thị trấn Phồn Xương TẠI ĐÂY.