Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam.

Thị xã Duy Tiên có tổng diện tích 120,92km², nằm ở phía bắc tỉnh Hà Nam, cách thành phố Phủ Lý 12 km về phía bắc, cách trung tâm thủ đô Hà Nội 48km, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Lý Nhân (qua sông Châu Giang) và thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên (qua sông Hồng), phía tây giáp huyện Kim Bảng (qua sông Nhuệ) và huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, phía nam giáp huyện Bình Lục và thành phố Phủ Lý, phía bắc giáp huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Về quy hoạch, ngày 03/08/2021, UBND tỉnh Hà Nam đã công khai quyết định số 1406/QĐ-UBND về việc quy hoạch chung thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Theo quy hoạch thị xã Duy Tiên được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế về công nghiệp, dịch vụ phía bắc của tỉnh Hà Nam; là một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực của Vùng; là đầu mối giao thông, giao lưu quan trọng phía nam của vùng Thủ đô Hà Nội; là thị xã đô thị loại III trực thuộc tỉnh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững vào năm 2025, hướng tới đô thị loại II vào năm 2040.

Theo quyết định nói trên, quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên cụ thể như sau:

Đường bộ: 

Đường bộ đối ngoại: 

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có quy mô 6 làn xe (nền đường 35,5, mặt đường 32,5m). Phía đông đường cao tốc để hành lang 140 - 200m dự trữ cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam và đường gom; phía tây đường cao tốc để hành lang (35 - 55) m dành cho hệ thống kênh hở thoát nước mưa và đường gom. Tại khu vực được định hướng hình thành các nút giao liên thông, trực thông được sẽ dành quỹ đất để dự trữ khi hình thành nút (khu vực nút Phú Thứ, nút khu vực KCN hỗ trợ Đồng Văn III, ...) .

Tuyến QL1A đoạn qua thị xã Duy Tiên, quy mô 4 làn xe; tuyến tránh QL1A có lộ giới 66m, quy mô 6-8 làn xe vùng lõi và bố trí đường gom hai bên.

Tuyến QL37B: Nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng. Đoạn qua đô thị thực hiện theo mặt cắt đường đô thị có lộ giới từ 16,5m - 20,5m. 

Tuyến QL38: Nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường đô đô thị. 

Tuyến tránh QL38 hiện hữu có lộ giới 69m, quy mô 6-8 làn xe vùng lõi và bố trí đường gom hai bên. 

Xây dựng đoạn tuyến tránh mới, đoạn từ cầu Chợ Lương đến trạm bơm Bút 1 (khu vực cây xăng tại phường Châu Giang) có lộ giới 69m, quy mô 6-8 làn xe vùng lõi và bố trí đường gom hai bên (thay thế đoạn tuyến tránh QL38 qua trung tâm hành chính). 

Tuyến QL38B: Nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường đô thị, có lộ giới 53,5-69m, quy mô 6-8 làn xe vùng lõi và bố trí đường gom hai bên.

Vành đai 5 Thủ đô thực hiện theo Quyết định số 561/QĐ - TTg ngày 18/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, có lộ giới từ 55-66m. Quy hoạch chung định hướng lộ giới chỉ giới đường đỏ tuyến đường rộng 110m, quy mô 6 làn xe vùng lõi bề rộng 33m, bố trí đường gom song hành hai bên và dải đất dự trữ phát triển. 

Đường trục chính quan trọng: 

Đường trục chính Bắc - Nam phía Tây đường cao tốc, nối từ QL38 qua KCN Đồng Văn III, Khu đại học Nam Cao đến thành phố Phủ Lý, lộ giới 68m. 

Đường trục chính Bắc - Nam phía Đông đường cao tốc, nối từ Bình Lục Thanh Liêm - Phủ Lý qua khu vực Tiên Sơn, Tiên Ngoại, Yên Bắc, Châu Giang, Mộc Bắc vượt cầu qua sông Hồng kết nối sang thành phố Hưng Yên: đoạn từ tuyến tránh QL38 hiện hữu đến thành phố Phủ Lý có lộ giới 78m; đoạn từ tuyến tránh QL38 đến Mộc Bắc có lộ giới 51m .

Đường trục chính Đông - Tây kết nối KCN Đồng Văn IV (huyện Kim Bảng) Duy Tiên - cảng Yên Lệnh (tuyến N1): đoạn từ cầu qua sông Nhuệ đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lộ giới 42m; đoạn từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến cụm cảng Yên Lệnh (đường QL38B) có lộ giới 69m. Giai đoạn dài hạn nghiên cứu bố trí cầu vượt hoặc hầm chui qua đường QL1A, đường sắt Bắc Nam, đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hình thành trục Đông - Tây kết nối liên vùng. 

Đường trục chính Đông - Tây kết nối đường T3 Kim Bảng - Duy Tiên - Lý Nhân (đường N2); đoạn từ cầu qua sông Nhuệ đến đường QL1A có lộ giới 46m đoạn từ QL1A đến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình có lộ giới 36m; đoạn từ đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình đến Lý Nhân có lộ giới 42m. Điều chỉnh cục bộ hướng tuyến đường T3 tại khu vực nút giao với đường QL1A để bố trí cầu vượt qua đường QL1A, đường sắt Bắc Nam kết nối với KCN hỗ trợ Đồng Văn III; giải đoạn dài hạn bố trí nút giao liên thông với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nhằm hình thành trục Đông - Tây kết nối liên vùng.

Đường trục chính Đông - Tây kết nối các khu chức năng công nghiệp, giáo dục đào tạo, đô thị trên địa bàn Kim Bảng - Phủ Lý - Duy Tiên - Lý Nhân (tuyển N3): Quy mô mặt cắt trên toàn tuyến có lộ giới 42m. Giai đoạn dài hạn bố trí cầu qua sông Nhuệ, đường QL1A, đường sắt Bắc Nam, bố trí cầu vượt hoặc hầm chui qua đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình hình thành trục Đông - Tây kết nối liên vùng. 

Giao thông đô thị: Xây dựng hệ thống trục chính đô thị, lộ giới từ 27 – 78m; đường liên khu vực có lộ giới > 17,5m. 

Công trình giao thông :

Bến xe: Bến xe trung tâm thị xã Duy Tiên tại xã Chuyên Ngoại và Mộc Nam; 01 bến xe tại phường Yên Bắc; 01 bến xe tại phường Duy Hải; 01 bến xe phía Nam tại xã Tiên Sơn. 

Bãi đỗ xe tĩnh: Xây dựng 04 bãi đỗ xe tập trung (nổi, ngầm) tại phường Duy Minh, Yên Nam, Châu Giang, Yên Bắc, xã Trác Văn; quy mô mỗi bãi đỗ xe từ 2 - 5ha.

Hệ thống cầu, hầm chui: Quy hoạch xây dựng mới (cầu đường bộ, đường sắt): 01 cầu vượt qua sông Hồng để kết nối với thành phố Hưng Yên, 8 cầu qua sông Châu, 7 cầu qua sông Duy Tiên và 3 cầu qua sông Nhuệ; Nâng cấp, cải tạo: cầu Nhật Tựu qua sông Nhuệ, cầu Hòa Mạc, cầu đường tránh QL38 qua sông Duy Tiên, cầu Câu Tử, cầu Đập Phúc, cầu Trác Văn - Chính Lý qua sông Châu, đảm bảo phù hợp với việc nâng cấp, cải tạo các tuyến đường theo quy hoạch. 

Phân loại và tổ chức các nút giao thông quan trọng: Nút giao Phú Thứ dạng khác mức liên thông kết nối giữa đường Vành đai V với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Cải tạo nâng cấp Nút giao Vực Vòng dạng liên thông giữa QL38 và đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Bố trí bổ sung nút giao liên thông tại tuyến đường N3 (Tam Chúc - Lý Nhân) với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, đồng thời dành quỹ đất dự trữ khu vực nút giao phía đông đường Cao tốc khi có điều kiện phát triển; 09 nút giao dạng trực thông (cầu vượt hoặc hầm chui) giữa đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, QL1A; Đường sắt Bắc Nam với các tuyến trục chính Đông - Tây; giữa đường vành đai V Thủ đô với các trục đường cắt qua đường Vành đai V; đồng thời cải tạo, tổ chức giao thông lại một số hầm chui hiện trạng qua đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình để đảm bảo phù hợp với định hướng và kết nối giao thông theo quy hoạch.

Đường thủy: 

Tuyến sông Hồng: Hoàn thành cải tạo, nâng cấp chính trị, nạo vét luồng lạch tuyến sông Hồng, đồng thời hiện đại hoá hệ thống thông tin, tín hiệu. 

Tuyến sông Châu: Nạo vét mở rộng sông Châu, từng bước xây dựng hệ thống kè; nghiên cứu phương án cải tạo Âu Tắc Giang, thay thế đập Phúc thành cầu và một số cầu hiện có không đủ chiều cao thông thuyền, nhằm đảm bảo mục tiêu kết nối sông Châu, sông Hồng hình thành tuyến vận tải thủy. 

Hệ thống Cảng: Quy hoạch cảng Yên Lệnh 1 tại xã Chuyên Ngoại. Công suất cảng vận chuyển hàng hóa khoảng 3 triệu tấn/năm; Quy hoạch cảng Yên Lệnh 2 tại xã Mộc Nam; Quy hoạch 03 bến thuyền tại khu vực gần đền Lảnh Giang, Âu Tắc Giang và khu vực Lễ hội Tịch điền nhằm tăng cường khả năng kết nối các khu, điểm du lịch ven sông Hồng.

Đường sắt: 

Đường sắt đôi tốc độ cao: Xuất phát từ ga Ngọc Hồi, đoạn qua phường Bạch Thượng tuyến đi trên cao, sau đó đi song song phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. 

Đường sắt nội vùng (vận tải hành khách): Tuyến kết nối từ Ga Ngọc Hồi đến ga Phủ Lý, tăng cường kết nối các đô thị trong Vùng Hà Nội. Trên cơ sở tuyến đường sắt Bắc - Nam hiện trạng nâng cấp cải tạo đáp ứng tiêu chuẩn quy định của ngành giao thông. 

Ga đường sắt: Ga Đồng Văn được cải tạo chỉnh trang mặt bằng tạo không gian, kiến trúc cảnh quan khu vực; nâng cấp tăng cường năng lực khai thác của ga và tuyến.

Dưới đây là quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam:

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.

Thị xã Duy Tiên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Hà Nam).

Bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam. (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Hà Nam).

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất thị xã Duy Tiên trong quyết định quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2030 thị xã Duy Tiên - tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Duy Tiên TẠI ĐÂY.