Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú, huyện Đông Anh được xác định theo bản đồ quy hoạch giao thông Phân khu GN(7), GN(8), GN(9), GN(ĐB), N9 của TP Hà Nội và bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh huyện Đông Anh đến 2020.

Dục Tú là một trong 23 xã của huyện Đông Anh, TP Hà Nội, xã nằm ở phía Đông của huyện.

Trên địa bàn xã Dục Tú hiện nay có tuyến giao thông lớn như: Dục Tú, Gia Lương,.. Đặc biệt có đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, tên chính thức trên các văn bản của cơ quan nhà nước là Quốc lộ 3 mới.

Về quy hoạch, một phần diện tích xã Dục Tú nằm trong 5 quy hoạch phân khu của Hà Nội, gồm: Phân khu GN(7), GN(8), GN(9), GN(ĐB), N9. Trong đó, quy hoạch Phân khu GN(7) được phê duyệt năm 2015, nằm ở phía Bắc của đường AH14. Quy hoạch Phân khu GN(8) được phê duyệt năm 2015, nằm ở phía Tây CT07.

Quy hoạch Phân khu GN(9) được phê duyệt năm 2015, nằm ở ngay phía Tây đường Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Quy hoạch Phân khu GN(ĐB) được phê duyệt năm 2015, nằm ở phía Đông sông Hoàng Giang. Quy hoạch Phân khu N9 được phê duyệt năm 2013, nằm ở phía Bắc của sông Đuống.

Chính vì vậy, quy hoạch giao thông xã Dục Tú cũng được xác định theo quy hoạch giao thông Phân khu GN(7), GN(8), GN(9), GN(ĐB), N9 nói trên và bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh huyện Đông Anh đến 2020.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường...

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 1.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần thuộc quy hoạch Phân khu GN(7), GN(8), GN(9).

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần thuộc quy hoạch Phân khu N9.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh huyện Đông Anh đến 2020.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần thuộc Phân khu N9: Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần thuộc Phân khu GN(7), GN(8), GN(9): Xem và tải về bản gốc TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Dục Tú phần theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh huyện Đông Anh đến 2020: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.