Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Trên địa bàn xã Long Thọ có các đường lớn như: đường Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Ái Quốc, đường tỉnh 19. 

Ngoài ra, từ trung tâm xã Long Thọ tới Quốc lộ 51 (tuyến đường khởi đầu tại thành phố Biên Hòa và kết thúc tại thành phố Vũng Tàu) cách khoảng 13 km; tới đường HL13 cách khoảng 9 km; tới đường Tỉnh lộ ĐT 769 cách khoảng 16 km. 

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Long Thọ trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện để lấy ý kiến người dân từ tháng 4 năm 2021.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Long Thọ được công bộ trên cổng TTĐT huyện:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đường trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch.

Xem chi tiết bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Nhơn Trạch, biên tập đối với địa bàn xã Long Thọ TẠI ĐÂY


Xem thêm quy hoạch giao thông xã Long Thọ trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Nhơn Trạch TẠI ĐÂY. 


Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Long Thọ TẠI ĐÂY. 

Bản đồ quy hoạch
 
chọn