Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục giai đoạn 2021-2030.

Bình Lục là huyện nằm ở cửa ngõ phía đông nam của tỉnh Hà Nam, thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có diện tích tự nhiên của huyện Bình Lục là 154,9 km².

Huyện Bình Lục có vị trí địa lý cụ thể như sau: Phía đông giáp huyện Lý Nhân (với ranh giới là nhánh nhỏ của sông Châu Giang) và huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định; Phía tây giáp huyện Thanh Liêm và thành phố Phủ Lý; Phía nam giáp hai huyện Vụ Bản và Ý Yên thuộc tỉnh Nam Định; Phía bắc giáp thị xã Duy Tiên (với ranh giới là sông Châu Giang) và huyện Lý Nhân.

Huyện Bình Lục có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao thị trấn Bình Mỹ (huyện lỵ) và 16 xã: An Đổ, An Lão, An Ninh, An Nội, Bình Nghĩa, Bồ Đề, Bối Cầu, Đồn Xá, Đồng Du, Hưng Công, La Sơn, Ngọc Lũ, Tiêu Động, Tràng An, Trung Lương, Vũ Bản.

Theo quy hoạch, ngày 31/10/2019, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định số 2277/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Về tính chất, Bình Lục là huyện trọng điểm về công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn của tỉnh. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực Đô thị - Thương mại – Dịch vụ và xây dựng nông thôn mới theo hướng bản sắc bền vững; là huyện đạt chuẩn nông thôn mới, đóng vai trò cực phát triển phía đông nam của tỉnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 1.

Huyện Bình Lục trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 2.

Bản đồ kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam (Nguồn: Sở Quy hoạch & Kiến trúc tỉnh Hà Nam).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục trong Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Bình Lục - tỉnh Hà Nam TẠI ĐÂY.

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Lục TẠI ĐÂY.