Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Huyện Lục Nam nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phía nam giáp thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, phía đông giáp huyện Lục Ngạn và huyện Sơn Động, phía tây giáp huyện Lạng Giang và huyện Yên Dũng.

Huyện Lục Nam có tổng diện tích 597km², hiện có 25 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Đồi Ngô (huyện lỵ) và 24 xã: Bắc Lũng, Bảo Đài, Bảo Sơn, Bình Sơn, Cẩm Lý, Chu Điện, Cương Sơn, Đan Hội, Đông Hưng, Đông Phú, Huyền Sơn, Khám Lạng, Lan Mẫu, Lục Sơn, Nghĩa Phương, Phương Sơn, Tam Dị, Thanh Lâm, Tiên Nha, Trường Giang, Trường Sơn, Vô Tranh, Vũ Xá, Yên Sơn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Theo định hướng phát triển không gian đô thị và điểm dân cư nông thôn, huyện Lục Nam được quy hoạch cụ thể như sau:

Hệ thống đô thị: Đến năm 2030: Phát triển đô thị trung tâm huyện là thị trấn Đồi Ngô theo hướng phát triển mở rộng và hình thành chuỗi đô thị từ Đồi Ngô đến Phương Sơn; cải tạo, mở rộng và nâng cấp thị trấn Phương Sơn; thành lập mới thị trấn Lan Mẫu, Cẩm Lý;

Đến năm 2040: Thành lập thị trấn Nghĩa Phương, Bình Sơn, huyện Lục Nam có 06 đô thị là thị trấn Đồi Ngô (loại IV), 5 đô thị loại V gồm: thị trấn Phương Sơn, Cẩm Lý, Lan Mẫu, Nghĩa Phương, Bình Sơn.

Xây dựng các xã đạt tiêu chí đô thị loại V gồm: Bảo Sơn, Đông Hưng và một số xã khác như Khám Lạng, Yên Sơn, Bắc Lũng do có nhiều động lực phát triển kinh tế xã hội, cụ thể là công nghiệp, dịch vụ thương mại và đô thị.

Định hướng tổ chức hệ thống khu dân cư nông thôn: Đến năm 2030: Cải tạo nâng cấp các khu dân cư hiện hữu. Đầu tư xây dựng các khu dân cư mới gắn kết với các khu dân cư hiện hữu tạo thành các khu ở tập trung để khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở. Phát triển các loại hình nhà ở nông thôn gắn với sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở nông thôn gắn với du lịch sinh thái, gắn với các vùng chuyên canh... Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn này đạt khoảng 20-22%;

Đến năm 2040: Hoàn thiện xây dựng các khu dân cư mới gắn kết với các khu dân cư hiện có. Hoàn thiện hệ thống trung tâm khu ở phục vụ các sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Ngoài ra quy hoạch bổ sung và dự kiến giai đoạn 2035- 2040 sẽ thành lập các thị trấn Nghĩa Phương, Bình Sơn là 02 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn này đạt khoảng 32%.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Lục Nam trên bản đồ Google vệ tinh.

  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.  

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam TẠI ĐÂY.