Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Việt Yên là một huyện trung du nằm ở phía tây tỉnh Bắc Giang. Huyện Việt Yên có diện tích 171,01 km², có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Yên Dũng và TP Bắc Giang; Phía tây giáp huyện Hiệp Hòa và huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Phía nam giáp TP Bắc Ninh và huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Phía bắc giáp huyện Tân Yên.

Hiện nay, Việt Yên đang trên đà phát triển. Điển hình là các khu công nghiệp: Đình Trám, Vân Trung, Quang Châu đã đang hoạt động. Ngoài ra còn có Quảng Minh với những làng rau xanh lớn vào loại nhất khu vực miền Bắc: Đông Long, Mật Ninh, Khả lý Thượng, Hạ,... cung cấp ra cho hầu hết miền bắc và xuất khẩu. Nơi phát lưu truyền những làn điệu quan họ của Kinh Bắc xưa ven dòng sông Cầu huyền thoại và lịch sử.

Huyện Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Bích Động (huyện lỵ), Nếnh và 15 xã: Hồng Thái, Hương Mai, Minh Đức, Nghĩa Trung, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lạn, Vân Hà, Vân Trung, Việt Tiến.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Mục tiêu của huyện Việt Yên là phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực và yếu tố con người để đưa Việt Yên phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; duy trì là huyện trọng điểm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và là một trong những vùng động lực phát triển kinh tế của tỉnh; là đô thị vệ tinh, cửa ngõ kết nối tỉnh Bắc Giang với Vùng Thủ đô. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ; lấy phát triển công nghiệp dẫn dắt, làm động lực cho phát triển đô thị, dịch vụ và hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đô thị đầu tư đồng bộ, hiện đại. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện thuộc nhóm tiên tiến của tỉnh; đời sống vật chất, tinh thần và môi trường sống của nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc. Đến năm 2025, đủ điều kiện kiện trở thành thị xã thuộc tỉnh, giai đoạn 2026-2030 củng cố và nâng cao chất lượng đô thị loại III.

Về định hướng sử dụng đất theo khu chức năng, chia thành các khu như sau:

- Khu số 1: Khu đô thị trung tâm (thị trấn Bích Động). Tổng diện tích 1.079,77 ha. Gồm các chức năng: Khu dân cư thị trấn Bích Động hiện hữu và các khu đô thị phát triển mới, khu trung tâm hành chính, văn hóa, thể dục, thể thao, dịch vụ thương mại hiện trạng và phát triển mới, trung tâm giáo dục đào tạo, dịch vụ vận tải...

- Khu số 2: Khu đô thị - dịch vụ - công nghiệp phía Đông (Hồng Thái, Tăng Tiến). Tổng diện tích 1.142,75 ha. Gồm các chức năng: KCN Đình Trám, Việt Hàn; các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư dịch vụ thương mại hỗn hợp phục vụ công nghiệp.

- Khu số 3: Khu đô thị - dịch vụ - thương mại (thị trấn Nếnh). Tổng diện tích 817,86 ha. Gồm các chức năng: CCN Hoàng Mai; khu dân cư thị trấn Nếnh hiện 99 hữu và các khu đô thị phát triển mới; khu trung tâm dịch vụ thương mại hiện trạng và phát triển mới, dịch vụ vận tải, trung chuyển, khu công nghiệp và các khu dân cư dịch vụ thương mại phục vụ công nghiệp đi kèm.

- Khu số 4: Khu đô thị - công nghiệp phía Nam cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn (Tăng Tiến, Vân Trung, Quang Châu). Tổng diện tích 1.875,69 ha. Gồm các chức năng: KCN Quang Châu, Vân Trung; CCN Tăng Tiến; các khu dân cư hiện trạng và dân cư mới dịch vụ phục vụ công nghiệp; vùng khai thác du lịch sinh thái lâm nghiệp núi Nham Biền.

- Khu số 5: Khu đô thị mới văn hóa sinh thái (Ninh Sơn, Quảng Minh): Tổng diện tích 1.437,94 ha. Gồm các chức năng: CCN Trung Sơn – Ninh Sơn; các khu dân cư hiện trạng thuộc các xã Ninh Sơn, Quảng Minh, khu đô thị sinh thái văn hóa Ninh Sơn, khu trung tâm dịch thương mại hỗn hợp và đô thị mới Quảng Minh.

- Khu số 6: Khu vực phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn di tích và làng nghề (Trung Sơn, Tiên Sơn, Vân Hà). Tổng diện tích 2.409,77 ha. Gồm các chức năng: Khu bảo tồn di tích cấp quốc gia đặc biệt chùa Bổ Đà; Sân golf Việt Yên; làng văn hóa du lịch Vân Hà, CCN Vân Hà, KCN Hòa Yên; các khu dân cư hiện trạng, dân cư nông thôn phát triển mới tại Vân Hà, các cụm dịch vụ thương mại du lịch và khu vực nông nghiệp.

- Khu số 7: Khu vực phát triển công nghiệp phía Tây (Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lạn, Việt Tiến, Hương Mai). Tổng diện tích 2.758,98 ha. Gồm các chức năng: KCN Tự Lạn – Bích Sơn – Trung Sơn: CCN Việt Tiến; dân cư phục vụ KCN mới và làng xóm hiện hữu thuộc các xã Tiên Sơn, Trung Sơn, Tự Lan, Việt Tiến.

- Khu số 8: Khu vực làng xóm đô thị hóa, phát triển nông nghiệp sinh thái (Việt Tiến, Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung). Tổng diện tích 5.578,55 ha. Gồm các chức năng: KCN Thượng Lan, KCN Minh Đức, KCN Minh Đức – Ngọc Lý, KCN Nghĩa Trung – Song Mai, CCN Minh Đức, CCN Nghĩa Trung; các điểm dân cư tập trung và dịch vụ tại trung tâm các xã Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung; các khu dân cư nông thôn các xã Việt Tiến, Thượng Lan, Minh Đức, Nghĩa Trung; các vùng sản xuất nông nghiệp, vùng khai thác cảnh quan đồi rừng phát triển du lịch xã Minh Đức và Nghĩa Trung, các khu dân cư nông thôn hiện trạng, dân cư nông thôn phát triển mới tại Minh Đức và các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao tại xã Việt Tiến

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Việt Yên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên TẠI ĐÂY.