Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Long An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Huyện Vĩnh Hưng nằm ở phía tây bắc của tỉnh Long An, thuộc vùng Đồng Tháp Mười. Vĩnh Hưng có tuyến biên giới giáp Campuchia dài 45,62 km (chiếm 31,1% tổng chiều dài biên giới của tỉnh Long An) được xem là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng kinh tế kết hợp với củng cố quốc phòng.

Huyện Vĩnh Hưng nằm về phía tây bắc tỉnh Long An, có vị trí địa lý: Phía đông và phía bắc giáp tỉnh Svay Rieng, Campuchia; Phía đông nam giáp thị xã Kiến Tường; Phía tây và phía nam giáp huyện Tân Hưng.

Vĩnh Hưng nằm trong vùng Đồng Tháp Mười. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp - lâm nghiệp, mà hàng đầu là sản xuất lúa hàng hoá. Huyện giáp Campuchia, có cửa khẩu Long Khốt (Thái Bình Trung) và Bình Tứ (Hưng Điền A) nên có lợi thế phát triển dịch vụ thương mại qua biên giới (kinh tế cửa khẩu).

Về quy hoạch, ngày 30/12/2013, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 4666/QĐ-UBND, phê duyệt bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới. Huyện Vĩnh Hưng là một huyện thuộc tỉnh Long An, vậy nên, quy hoạch huyện Vĩnh Hưng được thể hiện trong bản đồ quy hoạch xây dựng tỉnh Long An.

Theo quyết định 4666, chức năng của huyện Mộc Hóa là trung tâm phát triển nông nghiệp chuyên canh, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái đặc trưng và đa dạng sinh học Đồng Tháp Mười. Là khu vực kết nối các vùng kinh tế động lực của quốc gia và vùng Campuchia.

Hệ thống giao thông thủy như sông Vàm Cỏ Tây có vai trò kết nối TP. HCM với đồng bằng Sông Cửu Long.

Theo cấu trúc không gian các vùng đô thị - công nghiệp tập trung, Vĩnh Hưng thuộc vùng đô thị - công nghiệp với các trung tâm huyện lỵ trong vùng Đồng Tháp Mười.

Hệ thống sông Vàm Cỏ Tây chạy qua huyện Mộc Hóa là hệ thống sông phục vụ vận tải, cấp nước, thoát nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đồng thời cũng tạo yếu tố bản sắc cho Long An.

Theo phân vùng phát triển kinh tế, Vĩnh Hưng thuộc vùng 1, vùng an ninh lương thực, du lịch và kinh tế cửa khẩu.

Về định hướng phát triển dân cư nông thôn, Mộc Hóa theo hình thái tuyến - cụm dân cư gắn với vùng sản xuất lúa, gắn kết các hình thái dân cư này với mô hình du lịch cộng đồng. Phát triển hoàn chỉnh các cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An - Ảnh 1.

Huyện Vĩnh Hưng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An - Ảnh 2.

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Hưng.

 - Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Long An đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Hưng TẠI ĐÂY.

Bản đồ quy hoạch
 
chọn