Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Yên Định là một huyện thuộc vùng đồng bằng bán sơn địa, tiếp giáp với vùng trung du, miền núi của tỉnh Thanh Hoá, cách TP Thanh Hoá 28 km về phía tây bắc. Huyện có diện tích 228,83 kmvới dân số khoảng 165.830 người (2019). Phía đông giáp huyện Vĩnh Lộc với ranh giới là sông Mã; phía tây giáp huyện Ngọc Lặc và huyện Thọ Xuân; phía nam giáp huyện Thiệu Hóa với ranh giới là sông Cầu Chày; phía bắc giáp huyện Cẩm Thủy.

Toàn huyện có 26 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 4 thị trấn là Quán Lào (huyện lỵ), Quý Lộc, Thống Nhất, Yên Lâm và 22 xã là Định Bình, Định Công, Định Hải, Định Hòa, Định Hưng, Định Liên, Định Long, Định Tân, Định Tăng, Định Thành, Định Tiến, Yên Hùng, Yên Lạc, Yên Ninh, Yên Phong, Yên Phú, Yên Tâm, Yên Thái, Yên Thịnh, Yên Thọ, Yên Trung, Yên Trường.

Địa bàn huyện có hồ Cựu Mã Giang, núi con Voi, làng du lịch Yên Trung,... Thành Nhà Hồ Vĩnh Lộc nằm khá gần địa giới huyện.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định có thể được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Ngoài ra, một phần diện tích huyên có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Lào - huyện Yên Định đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025; bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Quý Lộc, huyện Yên Định đến năm 2025; bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Huyện Yên Định trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Mường Lát, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỉnh Thanh Hoá. TẠI ĐÂY.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định phần thuộc bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quán Lào - huyện Yên Định đến năm 2025, tầm nhìn sau năm 2025. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định phần thuộc bản đồ quy hoạch chung xây dựng đô thị Quý Lộc, huyện Yên Định đến năm 2025. 

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định phần thuộc bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Yên Lâm huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030. 

Phần 1. TẠI ĐÂY

Phần 2. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Định TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.