Đường sẽ mở ở xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở xã Đồng Lợi theo quy hoạch.

Đồng Lợi là một xã thuộc huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nằm cách trung tâm huyện khoảng 11 km về phía đông nam và cách TP Thanh Hóa khoảng 18 km về phía tây. Xã Đồng Lợi có tổng số dân là 6.314 người (tính đến năm 2019) với 1.705 hộ dân được phân bổ ở 6 thôn. 

Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Đồng Lợi giáp xã Khuyến Nông; phía đông giáp xã Đồng Tiến; phía nam giáp xã Đồng Thắng; phía tây giáp thị trấn Nưa. Trên địa bàn xã Đồng Lợi hiện nay có một số tuyến giao thông quan trọng như Đường tỉnh 517 và Nghi Sơn – Thọ Xuân.

Trong tương lai, xã Đồng Lợi sẽ có thêm một số đường khác được mở theo quy hoạch. Một trong những đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã này là đoạn đường chạy dọc qua địa bàn phía tây nam của xã, có một đầu ở đường 517.

Những con đường sẽ mở trong tương lai ở xã Đồng Lợi có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là ví dụ về đường sẽ mở ở xã Đồng Lợi thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Xã Đồng Lợi thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch xã Đồng Lợi theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ví dụ, đường kẻ viền màu xanh là đường giao thông được quy hoạch.

Đoạn đường chạy dọc qua địa bàn phía tây nam của xã, có một đầu ở đường 517.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm đường sẽ mở ở xã Đồng Lợi trên bản đồ quy hoạch giao thông huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở xã Đồng Lợi. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật đường sẽ mở ở huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY