Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Phường Đông Hải là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa với diện tích 6,84 km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa.

Cụ thể, phường nằm ở trung tâm TP Thanh Hóa với phía đông giáp xã Hoằng Quang (ranh giới là sông Mã); phía tây giáp phường Đông Hương; phía nam giáp phường Đông Sơn và phường Quảng Hưng; phía bắc giáp phường Long Anh và phường Nam Ngạn.

Trên địa bàn phường có nhiều khu dân cư đô thị được hình thành và phát triển, nổi bật là Khu Đô thị số 1, số 2 phường Đông Hải. Bên cạnh đó, KCN Lễ Môn nằm sát địa bàn phía nam của phường.

Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải được thể hiện trong bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. Đây là bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa:

  Phường Đông Hải trên bản đồ Google vệ tinh. 

  Quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Đông Hải TẠI ĐÂY.