Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Phường Long Anh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa với diện tích 5,79 km². Phường giáp với nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa.

Cụ thể, phía đông phường giáp huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Quang; phía tây giáp phường Tào Xuyên và phường Hàm Rồng; phía nam giáp phường Nam Ngạn với ranh giới tự nhiên là sông Mã; phía bắc giáp huyện Hoằng Hóa.

Địa bàn phường Long Anh hiện nay trước đây vốn là hai xã Hoằng Long và Hoằng Anh thuộc huyện Hoằng Hóa. Theo Cổng thông tin điện tử phường Long Anh, phần lớn diện tích đất tự nhiên của phường là đất nông nghiệp. Cụm công nghiệp phía đông TP Thanh Hoá cũng được triển khai tại đây.

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cách khoảng 10 km; tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 40 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 20 km, tới bến xe phía Bắc Thanh Hóa khoảng hai km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh có thể xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. Đây là bản đồ được UBND tỉnh phê duyệt năm 2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh căn cứ theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa:

  Phường Long Anh trên bản đồ Google vệ tinh. 

 Quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Long Anh TẠI ĐÂY.