Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tảo Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Tảo Xuyên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa.

Phường Tào Xuyên là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 5,66 km², dân số năm 2018 là 9.933 người, mật độ dân số đạt 1.755 người/km². Phường giáp với nhiều xã, phường của TP Thanh Hóa và huyện Hoằng Hóa. 

Cụ thể, phía đông giáp phường Long Anh (TP Thanh Hóa); phía tây giáp phường Hàm Rồng và phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa); phía nam giáp phường Long Anh (TP Thanh Hóa); phía bắc giáp huyện Hoằng Hóa.

Phường Tào Xuyên nằm ở phía tả ngạn sông Mã, được chia thành 11 tổ dân phố: 1, 2, 3, 4, 5, Nghĩa Sơn 1, Nghĩa Sơn 2, Phượng Đình 1, Phượng Đình 2, Thành Khang, Yên Vực 1. Trên địa bàn phường có một số công ty sản xuất. Hiện chưa có dự án chung cư hay trung tâm thương mại nào được triển khai trên địa bàn phường. 

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cách khoảng 10 km; tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 40 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 20 km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa người dân có thể tra cứu trên Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 4 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tảo Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phường Tào Xuyên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tảo Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên phần thuộc Phân khu số 4 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử công khai quy hoạch tỉnh Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tảo Xuyên, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.


Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Tào Xuyên TẠI ĐÂY.