Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Các khu đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa theo bản đồ sử dụng đất.

TP Thanh Hóa cách Thủ đô Hà Nội 160 km về phía nam, có diện tích 147 km², dân số năm 2019 là 359.910 người, mật độ dân số cao, đạt 2.452 người/km². 

TP Thanh Hóa nằm hai bên bờ sông Mã, phía bắc và đông bắc giáp huyện Hoằng Hóa, phía nam giáp huyện Quảng Xương, phía đông nam giáp thị xã Sầm Sơn, phía tây giáp huyện Đông Sơn, phía tây bắc giáp huyện Thiệu Hóa.

Trên địa bàn TP Thanh Hóa hiện có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn TP Thanh Hóa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Trong hình dưới đây, những khu đất trong khung hoặc đường kẻ màu vàng là một số những khu đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa:

Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).

Xem thêm các khu đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.