Tags

Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa

Tìm theo ngày
Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa mới nhất

Đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa mới nhất

Thông tin đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến các khu đất có quy hoạch tại 4 xã và 30 phường trên địa bàn thành phố. Cụ thể:

Gồm, 4 xã: Đất có quy hoạch ở xã Đông Vinh, Hoằng Đại, Hoằng Quang, Thiệu Vân.

Tại 30 phường: Đất có quy hoạch ở phường An Hưng, Ba Đình, Điện Biên, Đông Cương, Đông Hải, Đông Hương, Đông Lĩnh, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vệ, Hàm Rồng, Lam Sơn, Long Anh, Nam Ngạn, Ngọc Trạo, Phú Sơn, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Phú, Quảng Tâm, Quảng Thành, Quảng Thắng, Quảng Thịnh, Tào Xuyên, Tân Sơn, Thiệu Dương, Thiệu Khánh, Trường Thi.

Bên cạnh đó, đất có quy hoạch ở TP Thanh Hóa cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất có quy hoạch ở phường theo bản đồ sử dụng đất.

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất của phường.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất có quy hoạch được đề cập đến ở các phường chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.