Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 14, Phân khu số 15.

Phường Quảng Thịnh là một trong 34 xã, phường của TP Thanh Hóa, phường có diện tích 4,89 km², dân số năm 2019 là 10.374 người, mật độ dân số đạt 2.121 người/km². Phường giáp với nhiều phường khác của TP Thanh Hóa và huyện Quảng Xương. 

Cụ thể, phường Quảng Thịnh nằm phía nam TP Thanh Hóa; phía đông giáp phường Quảng Thành và huyện Quảng Xương; phía tây giáp xã Đông Vinh; phía nam giáp huyện Quảng Xương; phía bắc giáp các phường Quảng Thắng và Đông Vệ.

Trên địa bàn phường có bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa, bệnh viện Phổi, Nhà máy xử lý nước thải Thanh Hóa, trường THCS Quảng Thịnh. Hiện phường Quảng Thịnh đang trong quá trình công nghiệp hóa, trên địa bàn phường có nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất. 

Ngoài ra, từ trung tâm phường tới sân bay Thọ Xuân cách khoảng 40 km; tới TP Sầm Sơn cách khoảng 18 km; tới Ga Thanh Hóa cách khoảng 8 km; tới bến xe phía Tây Thanh Hóa cách khoảng 2 km.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 14, Phân khu số 15. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của thành phố để lấy ý kiến người dân từ tháng 1 năm 2021. Bản đồ quy hoạch Phân khu số 14 và Phân khu số 15 người dân có thể tra cứu trên Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa của Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa và bản đồ quy hoạch Phân khu số 14, Phân khu số 15:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 1.

Phường Quảng Thịnh trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Thịnh phần thuộc Phân khu số 14 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Thịnh phần thuộc Phân khu số 15 TP Thanh Hóa. (Nguồn: Phần mềm quản lý QHĐT Thanh Hóa).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY.

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2020 TP Thanh Hóa TẠI ĐÂY. 

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường Quảng Thịnh TẠI ĐÂY.