Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Thới An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 12, bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP HCM

Phường Thới An có diện tích khoảng 4,51km², có vị trí cụ thể như sau: phía đông giáp phường Thạnh Xuân, phía tây giáp các phường Hiệp Thành và Tân Thới Hiệp, phía nam giáp quận Gò Vấp, phía bắc giáp huyện Hóc Môn.

Theo quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP HCM đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010, một trong những hướng phát triển không gian thành phố là hướng phụ phía tây, tây - bắc.

Hướng này có hành lang phát triển là tuyến quốc lộ 22 (xa lộ Xuyên Á) với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi, phát triển các khu đô thị mới, hiện đại đồng bộ về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Như vậy, phường Thới An nằm trong hướng phát triển không gian phụ phía tây, tây - bắc của TP HCM nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận phường Thới An được thể hiện trong bản đồ quy hoạch quận 12; bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất phường Thới An thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025 của TP HCM:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM - Ảnh 1.

Phường Thới An trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thới An thể hiện trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 của TP HCM.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM - Ảnh 4.

Quy hoạch sử dụng đất phường Thới An thể hiện trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thới An, quận 12, TP HCM - Ảnh 5.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thới An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất quận 12 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thới An trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ định hướng phát triển không gian TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thới An TẠI ĐÂY.