Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên, Tây Hồ được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu A6 và Phân khu hai bên sông Hồng của TP Hà Nội.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội mới nhất

Tứ Liên là một trong 8 phường của quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Phường có diện tích là 3,51 km².

Phía Tây Nam và phía Nam phường Tứ Liên giáp phường Yên Phụ (quận Tây Hồ), phía Tây Bắc giáp phường Nhật Tân (quận Tây Hồ), phía Tây giáp phường Quảng An (quận Tây Hồ), phía Bắc giáp sông Hồng, phía Đông giáp phường Ngọc Thuỵ (quận Long Biên).

Phường Tứ Liên nằm trong quy hoạch Phân khu A6 và Phân khu hai bên sông Hồng TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của những phân khu này.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên căn cứ theo quy hoạch Phân khu A6 và Phân khu hai bên sông Hồng:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Tứ Liên trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. (Nguồn: Vietpalm).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Tứ Liên phần thuộc Phân khu A6: Xem và tải về TẠI ĐÂY