Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Thị trấn Bích Động thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Thị trấn có diện tích 12,80 km²

Vị trí cụ thể của thị trấn Bích Động như sau: Phía đông giáp xã Hồng Thái và xã Nghĩa Trung; Phía tây giáp xã Trung Sơn; Phía nam giáp thị trấn Nếnh và xã Quảng Minh; Phía bắc giáp xã Minh Đức và xã Tự Lạn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Bích Động trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bích Động TẠI ĐÂY.