Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Thị trấn Bố Hạ có diện tích 7,27 km², nằm ở phía đông nam huyện Yên Thế, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Đông Sơn, phía tây giáp xã Tân Sỏi, phía nam giáp huyện Lạng Giang và huyện Tân Yên, phía bắc giáp xã Đồng Kỳ và xã Hương Vỹ.

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, thị trấn Bố Hạ nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Bố Hạ trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Bố Hạ TẠI ĐÂY.