Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai được thể hiện một phần trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Lào Cai.

Lào Cai là một tỉnh vùng cao biên giới thuộc vùng Tây Bắc Bộ, Việt Nam. Tỉnh Lào Cai giáp ranh giữa vùng Tây Bắc và vùng Đông Bắc. Trung tâm hành chính của tỉnh là Thành phố Lào Cai, cách Thủ đô Hà Nội 290 km. Tổng diện tích của tỉnh là 6.364,02 km².

Tỉnh Lào Cai có vị trí địa lý như sau: Phía bắc giáp Trung Quốc (tỉnh Vân Nam); phía tây giáp tỉnh Lai Châu; phía đông giáp tỉnh Hà Giang; phía nam giáp tỉnh Yên Bái.

Lào Cai có 9 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, bao gồm 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện với 152 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 16 phường, 9 thị trấn và 127 xã.

Về quy hoạch, ngày 13/12/2019 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng tỉnh Lào Cai thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xây dựng Lào Cai trở thành trung tâm, cầu nối giao thương kinh tế, đối ngoại giữa Việt Nam và các nước ASEAN với thị trường vùng Tây Nam (Trung Quốc); trọng điểm về phát triển du lịch, dịch vụ, cửa khẩu, công nghiệp luyện kim, phát triển sản xuất nông nghiệp sạch đặc hữu cung câp cho vùng và cả nước với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; trung tâm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy tốt bản sắc dân tộc các nét đẹp của văn hoá các dân tộc vùng Tây Bắc, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo vệ môi trường bền vững; xây dựng quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2030, Lào Cai là tỉnh phát triển khá của cả nước. Đến năm 2050, Lào Cai trở thành một tỉnh dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, là tỉnh phát triên toàn diện của cả nước.

Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, các cam kết trong các điều ước quốc tế đa phương và song phương mà Việt Nam là thành viên.

Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện.

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm công bằng xã hội, an sinh xã hội, chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn và bảo đảm sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện tại và tương lai.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai - Ảnh 1.

Tỉnh Lào Cai thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai đến năm 2030.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai - Ảnh 3.

Kí hiệu trên bản đồ.

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Lào Cai TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Lào Cai TẠI ĐÂY.