Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Bàu Chinh là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 19,84 km².

Vị trí địa lý của xã Bàu Chinh như sau: Phía đông giáp các xã Bình Giã và Quảng Thành; Phía tây giáp xã Láng Lớn; Phía nam giáp thị trấn Ngãi Giao; Phía bắc giáp xã Kim Long.

Xã Bàu Chinh là một phường của huyện Châu Đức, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức. Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Đức.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bàu Chinh trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bàu Chinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Bàu Chinh TẠI ĐÂY.  

chọn