Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Bình Ba là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 31,16 km².

Vị trí địa lý của xã Bình Ba như sau: Phía đông giáp xã Đá Bạc; Phía tây giáp các xã Suối Nghệ và Láng Lớn; Phía nam giáp các xã Suối Nghệ và Đá Bạc; Phía bắc giáp thị trấn Ngãi Giao và các xã Bình Giã, Láng Lớn.

Xã Bình Ba là một phường của huyện Châu Đức, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức. Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Đức.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bình Ba trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Ba.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Ba TẠI ĐÂY.  

Bản đồ quy hoạch
 
chọn