Quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Bình Giã là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 8,93 km².

Vị trí địa lý của xã Bình Giã như sau: Phía đông giáp xã Bình Trung; Phía tây giáp thị trấn Ngãi Giao; Phía nam giáp các xã Bình Ba và Đá Bạc; Phía bắc giáp các xã Bàu Chinh và Quảng Thành.

Xã Bình Giã là một phường của huyện Châu Đức, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức. Quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Châu Đức.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Bình Giã trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 xã Bình Giã

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Bình Giã TẠI ĐÂY. 

Bản đồ quy hoạch
 
chọn