Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Thị trấn Ngãi Giao là một trong những thị trấn thuộc huyện Châu Đức. thị trấn có diện tích khoảng 13,96 km².

Vị trí địa lý của thị trấn Ngãi Giao như sau: Phía đông giáp xã Bình Giã; Phía tây giáp xã Láng Lớn; Phía nam giáp xã Bình Ba; Phía bắc giáp xã Bàu Chinh.

Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. Bản đồ này được thể hiện trên ứng dụng quy hoạch đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được vận hành bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thị trấn Ngãi Giao trên bản đồ Google vệ tinh. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Ngãi Giao TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được căn cứ theo ứng dụng quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu do Sở Tài nguyên - Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp).