Đất có quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Các khu đất có quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức theo bản đồ sử dụng đất.

Thị trấn Ngãi Giao là một trong những thị trấn thuộc huyện Châu Đức. thị trấn có diện tích khoảng 13,96 km².

Vị trí địa lý của thị trấn Ngãi Giao như sau: Phía đông giáp xã Bình Giã; Phía tây giáp xã Láng Lớn; Phía nam giáp xã Bình Ba; Phía bắc giáp xã Bàu Chinh.

Địa bàn thị trấn Ngãi Giao có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu đỏ là ví dụ khu đất có quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030.

  Thị trấn Ngãi Giao trên bản đồ Google vệ tinh. 

Khu đất có quy hoạch của thị trấn Ngãi Giao được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

  Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Khu đất được quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh. 

Xem chi tiết những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở thị trấn Ngãi Giao TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được căn cứ theo ứng dụng quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu do Sở Tài nguyên - Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp).