Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Đào Dương là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía bắc của huyện và có diện tích hành chính là 6,19 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 8.666 người, mật độ dân số đạt 1.385 người/km2. Trên địa bàn xã Đào Dương có sông Bún, sông Bắc Hưng Hải chảy qua.

Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Đào Dương giáp với xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Quang Vinh (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp xã Vân Du (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp huyện Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Đào Dương trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Đào Dương. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.