Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Hiếu Liêm là một xã thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Xã có diện tích 213,80 km², dân số năm 2003 là 3.870 người, mật độ dân số đạt 18 người/km². Xã Hiếu Liêm có vị trí địa lý: Phía bắc giáp tỉnh Bình Phước; phía đông giáp xã Mã Đà; phía nam giáp thị trấn Vĩnh An và xã Trị An; phía tây giáp tỉnh Bình Dương.

Dự kiến trong năm 2021 xã sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án Công trình căn cứ hậu cần – kỹ thuật huyện Vĩnh Cửu với tổng diện tích quy hoạch là 49 ha.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Hiếu Liêm trên bản đồ Google vệ tinh.

Hiếu Liêm là một xã của huyện Vĩnh Cửu, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu. Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Vĩnh Cửu để lấy ý kiến người dân từ tháng 6 năm 2021. 

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm, Vĩnh Cửu, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Cửu: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Hiếu Liêm TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.