Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Xã Hoằng Phượng là một xã nằm về phía bắc của huyện Hoằng Hóa, cách trung tâm huyện 16 km, cách TP Thanh Hóa 17 km. Xã có diện tích đất tự nhiên 390,4 ha, chia thành hai làng rõ rệt đó là làng Vĩnh Gia và làng Phượng Mao, chia thành 7 thôn hành chính theo làng văn hóa truyền thống. 

Về địa giới hành chính: Phía đông giáp xã Hoằng Phú, Hoằng Kim (huyện Hoằng Hóa); Phía bắc giáp xã Hoằng Xuân (huyện Hoằng Hóa); Phía nam giáp xã Hoằng Giang, Hoằng Hợp (huyện Hoằng Hóa); Phía tây giáp xã Thiệu Thịnh (huyện Thiệu Hóa).

 Xã Hoằng Phượng trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng có thể xác định theo Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

Trong đó, Bản đồ quy hoạch xây dựng vùng huyện Hoằng Hóa đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2070 được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt ngày 29/4/2020; Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá đang được UBND huyện đăng thông báo lấy ý kiến góp ý ngày 22/1.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá:

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Hoằng Phượng TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.