Đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa (phần 2)

Những tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Đức, Hoằng Hóa đáng chú ý nhất.

Hoằng Đức là một trong 37 thị trấn và xã của huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá, nằm về phía tây của huyện. Xã Hoằng Đức có diện tích 7,48 km², dân số tính đến năm 2018 là 6.576 người với mật độ dân số đạt 879 người/km². Năm 2018, huyện Hoằng Hóa đã sáp nhập hai xã Hoằng Đức và Hoằng Minh, lấy tên gọi chung là Hoằng Đức. 

4. Đường vuông góc với QL10 

Đoạn đường sẽ bắt đầu tại đường QL10, khu vực gần Công sở xã Hoằng Đức và kéo dài khoảng 2 km. Đoạn đường sẽ đi qua thôn Phúc Lộc. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Đức theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                                                            

 Đường sẽ mở ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.  

5. Đường song song với QL10 

Theo bản đồ quy hoạch, sẽ có thêm 1 đường song song với QL10 được mở trong tương lai. Đoạn đường bắt đầu từ QL1A, kéo dài khoảng 3 km và kết thúc tại địa bàn thị trấn Bút Sơn, khu vực trường TH Lê Tất Đắc. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Đức theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                                                             

   Đường sẽ mở ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.   

6. Một số đường vuông góc với đường đê 

Tại khu vực ven sông Tào tại địa bàn phía bắc của xã Hoằng Đức, sẽ có thêm 2 đường vuông góc với tuyến đường đê. Đoạn đường thứ nhất có chiều dài 2 km, nối đường đê và đường QL10. Đường thứ hai có chiều dài khoảng 1,3 km và kết thúc tại đường bờ kênh. 

 Sơ đồ tuyến đường sẽ mở theo quy hoạch ở xã Hoằng Đức theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá. (đường kẻ viền màu tím).                                                              

    Đường sẽ mở ở xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa trên bản đồ Google vệ tinh.    

 Xem thêm các tuyến đường sẽ mở ở Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Hoằng Hoá: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hoằng Hoá giai đoạn 2021 - 2030).