Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, TP HCM đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Châu Đức.

Xã Láng Lớn là một trong những xã thuộc huyện Châu Đức. Xã có diện tích khoảng 20,89 km².

Vị trí địa lý của xã Láng Lớn như sau: Phía đông giáp thị trấn Ngãi Giao và các xã Bàu Chinh, Bình Ba; Phía tây giáp thị xã Phú Mỹ; Phía nam giáp xã Suối Nghệ; Phía bắc giáp các xã Cù Bị, Xà Bang và Kim Long.

Quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. Bản đồ này được thể hiện trên ứng dụng quy hoạch đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, được vận hành bởi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, TP HCM - Ảnh 1.

Xã Láng Lớn trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức đến năm 2030. (Nguồn: Ứng dụng quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Đức TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Láng Lớn TẠI ĐÂY.

(Sơ đồ trong bài được căn cứ theo ứng dụng quy hoạch Bà Rịa - Vũng Tàu do Sở Tài nguyên - Môi trường Bà Rịa - Vũng Tàu cung cấp).