Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

Xã Lộc Điền là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Điền có diện tích 115,65 km², dân số năm 2019 là 15.425 người, mật độ dân số đạt 133 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc. 

Cụ thể, phía bắc giáp hệ thống phá Tam Giang; phía đông giáp thị trấn Phú Lộc, xã Lộc Trì, phía nam giáp xã Hương Lộc, Hương Phú; phía tây giáp xã Lộc Hòa, Lộc An. 

Xã Lộc Điền có 11 thôn: Bạch Thạch, Bát Sơn, Đông An, Đồng Xuân, Lương Điền Đông, Lương Điền Thượng, Lương Quý Phú, Miêu Nha, Quê Chữ, Sư Lỗ, Trung Chánh. 

Một phần diện tích đất tự nhiên của xã là hồ Truồi và vườn Quốc gia Bạch Mã. Ngày 21 tháng 6 năm 2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1478/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019, định hướng đến năm 2020. Trong đó có dự án  Khu du lịch nghỉ dưỡng tại xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc. Dự án nằm tại thôn Bạch Thạch, xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc với diện tích khoảng 10 ha.  

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền được xác định theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế: 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Lộc Điền trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch đất xã Lộc Điền trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Điền TẠI ĐÂY.