Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030.

Xã Quảng Minh thuộc địa bàn huyện Việt Yên. Xã có diện tích 5,5 km².

Vị trí cụ thể của xã Quảng Minh như sau: Phía đông giáp thị trấn Nếnh; Phía tây giáp xã Ninh Sơn; Phía nam giáp xã Ninh Sơn; Phía bắc giáp xã Trung Sơn và thị trấn Bích Động.

Về quy hoạch, ngày 21/7/2021, UBND tỉnh Bắc Giang vừa phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên; bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, tỷ lệ 1/25.000.

Theo đó, quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đất đai cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, mục tiêu phát triển của các ngành, các lĩnh vực của huyện đến năm 2030 đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường sinh thái. Làm căn cứ để thực hiện kế hoạch sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Quảng Minh trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Việt Yên TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Quảng Minh TẠI ĐÂY.