Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, huyện Thường Tín được xác định theo đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Theo cổng thông tin điện tử, Xã Tiền Phong nằm ở phía Tây huyện Thường Tín, có diện tích tự nhiên là 4,58 km2, dân số 9.693 người, đa số là người Kinh; Phía bắc giáp xã Hiền Giang, phía đông nam giáp xã Tân Minh, phía tây nam giáp xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai. Xã Tiền Phong ngày nay gồm 5 thôn: Ngọc Động, Phác Động, Trát Cầu, Thượng Cung và Định Quán.

Xã Tiền Phong đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của xã đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2021 xã sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai, trong đó nổi bật là dự án Xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã Tiền Phong, huyện Thường Tín.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong được xác định theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030. Bản đồ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030:

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Tiền Phong trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong căn cứ theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong theo bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Thường Tín đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.