Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Vĩnh Công là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xã có diện tích đất tự nhiên là 8,38 km². Xã được chia thành 8 ấp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Xã Vĩnh Công có vị trí địa lý: Phía đông giáp các xã Hiệp Thạnh và Phú Ngãi Trị; phía tây giáp tỉnh Tiền Giang; phía nam giáp xã Hiệp Thạnh; phía bắc giáp các xã Hòa Phú và Bình Quới.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã Vĩnh Công căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030:

 Xã Vĩnh Công trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.


 

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Vĩnh Công TẠI ĐÂY.

 Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.