Đất có quy hoạch ở xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Các khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Vĩnh Đông, huyện Châu Thành theo bản đồ sử dụng đất.

Thanh Vĩnh Đông là một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xã có diện tích đất tự nhiên là 11,41 km². Xã được chia thành 4 ấp: Thanh Bình 2, Vĩnh Viễn, Xuân Hòa 1, Xuân Hòa 2.

Xã Thanh Vĩnh Đông nằm ở phía đông nam huyện Châu Thành, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp tỉnh Tiền Giang; phía tây giáp xã Thanh Phú Long và tỉnh Tiền Giang; phía bắc giáp xã Thuận Mỹ.

Địa bàn xã Thanh Vĩnh Đông có nhiều khu đất có quy hoạch.

Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người mua nhà đất để ở.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm…

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Dưới đây, trong vòng tròn màu xanh dương là ví dụ khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Vĩnh Đông thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

 Khu đất có quy hoạch của xã Thanh Vĩnh Đông được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

 Khu đất có quy hoạch thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở xã Thanh Vĩnh Đông thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030 TẠI ĐÂY.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở xã Thanh Vĩnh Đông TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài có giá trị tham khảo).