Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

Thuận Mỹ là một xã thuộc vùng hạ của huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Xã có diện tích đất tự nhiên là 21,95 km². Xã Thuận Mỹ được chia thành 9 ấp gồm: Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 3,Bình Trị 1, Bình Trị 2, Bình An, Bình Khương, Bình Thới 1, Bình Thới 2. Trong đó, ấp Bình Trị 1 được chọn là trung tâm hành chính của xã. Các cơ quan trụ sở UBND, trạm y tế, trường học, chợ hầu hết đều được đặt trên địa bàn ấp này.

Xã Thuận Mỹ nằm ở phía đông huyện Châu Thành, có vị trí địa lý: Phía đông giáp huyện Cần Đước qua sông Vàm Cỏ; phía tây giáp xã Thanh Phú Long; phía nam giáp xã Thanh Vĩnh Đông; phía bắc giáp các huyện Tân Trụ và Cần Đước.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030. Bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của sở TN&MT tỉnh Long An.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất của xã Thuận Mỹ căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030:

 Xã Thuận Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thuận Mỹ căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Châu Thành đến năm 2030.

 Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.