Bản đồ quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt ngày 14/9/2023.

Theo đó, Nghệ An mục tiêu phát triển đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ;... với GRDP bình quân đầu người năm 2030 khoảng 7.500 - 8.000 USD, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 24% GRDP, tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40 - 45%; diện tích nhà ở đô thị bình quân đạt 32 - 35 m2/người; hạ tầng các khu đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại...

 Một góc TP Vinh, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Báo Chính phủ).

Phát triển 4 hành lang kinh tế, đầu tư 6 trung tâm đô thị 

Về các đột phá phát triển, tỉnh sẽ phát triển hai khu vực động lực tăng trưởng, gồm TP Vinh mở rộng và Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An mở rộng; hình thành và phát triển 4 hành lang kinh tế, gồm: Hành lang kinh tế ven biển gắn với trục Quốc lộ 1, đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đường ven biển, đường sắt quốc gia và đường biển; hành lang kinh tế đường Hồ Chí Minh; hành lang kinh tế Quốc lộ 7A; hành lang kinh tế Quốc lộ 48A; trong đó, phát triển hành lang kinh tế ven biển là trọng tâm.

Đồng thời, 5 ngành, lĩnh vực trụ cột sẽ được tỉnh phát triển gồm: Công nghiệp, trọng điểm là công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; thương mại, dịch vụ, nhất là dịch vụ giáo dục và đào tạo, y tế chất lượng cao; du lịch; kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng tập trung đầu tư 6 trung tâm đô thị, gồm: Đô thị Vinh mở rộng, đô thị Hoàng Mai (phát triển gắn với Quỳnh Lưu), đô thị Thái Hòa (phát triển gắn với Nghĩa Đàn), đô thị Diễn Châu, đô thị Đô Lương, đô thị Con Cuông.

XEM và TẢI VỀ Quyết định phê duyệt quy hoạch và các bản đồ trong đồ án Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tỉnh Nghệ An.

Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất.

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, vận tải.

Bản đồ phương án quy hoạch hệ thống đô thị, nông thôn.

Bản đồ phương án tổ chức không gian và phân vùng chức năng.

Bản đồ phương án phát triển dịch vụ.

Bản đồ phương án phát triển du lịch.

Bản đồ phương án phát triển văn hoá, thể thao.

Bản đồ phương án phát triển giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Bản đồ phương án phát triển y tế.

Bản đồ phương án phát triển an sinh xã hội.

Bản đồ phương án phát triển khoa học và công nghệ.

Bản đồ phương án phát triển khu công nghiệp.

Bản đồ phương án phát triển cụm công nghiệp.

Bản đồ phương án phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt và xử lý nước thải.

Bản đồ phương án phát triển mạng lưới cấp điện.

Bản đồ phương án phát triển thông tin và truyền thông.

Bản đồ phương án phát triển hạ tầng viễn thông thụ động.

Bản đồ phương án thoát nước, xử lý chất thải rắn và nghĩa trang.

Bản đồ phương án thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên.

Bản đồ phương án khai thác, bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước.

Bản đồ phương án bảo vệ môi trường, thiên nhiên và đa dạng sinh học.

Bản đồ phương án phát triển kết cấu hạ tầng phòng, chống thiên tai, thuỷ lợi và ứng phó biến đổi khí hậu.

Bản đồ phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện vùng huyện.

Bản đồ vị trí dự án và thứ tự ưu tiên thực hiện.

chọn
Hình ảnh CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam gần 57 ha đang xây dựng hạ tầng
CCN Trác Văn tại thị xã Duy Tiên, Hà Nam có quy mô gần 57 ha, bắt đầu thi công vào quý I/2023. Chủ đầu tư của dự án này là Công ty Đông Dương.