Tags

bản đồ quy hoạch

Tìm theo ngày
Bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch

Thông tin bản đồ quy hoạch sẽ cập nhật đầy đủ những nội dung liên quan đến kế hoạch quy hoạch tại các địa phương trên cả nước.

Cụ thể, bản đồ quy hoạch cũng sẽ cung cấp những thông tin đáng chú ý sau đây:

- Các khu đất dính quy hoạch ở địa phương theo bản đồ sử dụng đất.

-  Bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

- Thông tin tuyến đất quy hoạch bao gồm quy mô, vị trí, diện tích.

- Đất dính quy hoạch được đề cập đến ở các phường chủ yếu là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

- Đất dính quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm,...

- Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.