Bảng giá đất Hòa Bình giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 40.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn TP Hòa Bình.

Giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình cao nhất 40 triệu đồng/m2

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được ban hành theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Bảng giá đất Hòa Bình này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024. 

Cụ thể, giá đất tại đô thị đối với giá các loại đất như sau:

- Đất ở tại đô thị, điều chỉnh giá đất cao nhất trên tuyến đường Cù Chính Lan (đoạn từ ngã tư cầu Hòa Bình đến ngã tư giao nhau với đường Lê Lợi), phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, với 40 triệu đồng/m2 tại vị trí 1; thấp nhất là 180.000 đồng/m2 tại vị trí 4 thuộc phường Tân Thịnh. 

- Đất thương mại, dịch vụ tại đô thị có giá đất cao nhất là 32 triệu đồng/m2 ở vị trí 1 và thấp nhất là 120.000 đồng/m2 tại vị trí 4

- Đất sản xuất, kinh doanh không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị, nơi có giá đất cao nhất là một tuyến đường ở phường Phương Lâm với 24 triệu đồng/m2 tại vị trí 1, thấp nhất là 110.000 đồng/m2 tại vị trí 4 thuộc phường Tân Thịnh. 

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Bảng giá đất Hòa Bình giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Giá đất ở tại TP Hòa Bình, điều chỉnh cao nhất ở mức 40 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Hòa Bình).

Bảng giá đất Hòa Bình áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

- Tính thuế sử dụng đất; 

- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Hòa Bình năm 2021

Ngày 13/01/2021, UBND tỉnh Hòa Bình đã ký Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong năm 2021 (hệ số K).

Bảng giá đất Hòa Bình giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 của tỉnh Hòa Bình ở mức 1 - 1,20. (Ảnh minh họa: Báo Nhân dân).

Theo Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND quy định Hệ số điều chỉnh giá đất đối với các loại đất năm 2021 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, cụ thể như sau: 

- Hệ số điều chỉnh giá đất đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đô thị, được quy định hệ số K đều từ 1 đến 1,20 lần. 

Các trường hợp áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất, bao gồm:

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức.

- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

- Xác định giá đất để làm giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị.

- Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định.

- Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất. 

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/2. Hệ số điều chỉnh giá đất Hòa Bình năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn
Hình ảnh KCN Sạch rộng gần 145 ha đang xây dựng ở huyện Ân Thi và Khoái Châu, Hưng Yên
Khu công nghiệp Sạch tỉnh Hưng Yên có quy mô 143,08 ha, tổng vốn đầu tư 1.788,59 tỷ đồng, hoạt động đến năm 2071 tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.