Bảng giá đất Tuyên Quang giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 20.000.000 đồng/m2 thuộc địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Giá đất TP Tuyên Quang cao nhất là 20 triệu đồng/m2 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang được ban hành theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Bảng giá đất Tuyên Quang này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024.

Cụ thể, đối với đất ở tại đô thị:

- Theo Bảng giá đất của tỉnh áp dụng cho năm 2021, giá đất ở tại đô thị trên địa bàn TP Tuyên Quang có mức giá cao nhất là 20 triệu đồng/m2 thuộc đường loại 1 tại vị trí 1, thấp nhất là 800.000 đồng/m2 thuộc đường loại 4 tại vị trí 4. 

- Giá đất ở đô thị tại địa bàn các huyện cao nhất là 4 triệu đồng/m2 thuộc huyện Sơn Dương và thấp nhất là 250.000 đồng/m2 thuộc huyện Hàm yên và Na Hang.

Đối với đất ở tại nông thôn:

- Giá đất ở tại nông thôn các vị trí ven trục giao thông chính địa bàn TP Tuyên Quang cao nhất có giá 7 triệu đồng/m2, thấp nhất 300.000 đồng/m2.

- Tại huyện Sơn Yên, có giá đất ở tại nông thôn cao nhất là 4,5 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 130.000 đồng/m2. Huyện Sơn Dương, giá đất cao nhất 3 triệu đồng/m2, thấp nhất 120.000 đồng/m2. Huyện Hàm Yên có giá đất cao nhất 1,2 triệu đồng/m2, thấp nhất là 100.000 đồng/m2. 

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT TUYÊN QUANG GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Đối với đất thương mại, dịch vụ: 

- Giá đất thương mại, dịch vụ (trừ đất thương mại dịch vụ trên các sông, suối và mặt nước chuyên dùng) được xác định bằng 80% giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại vùng lân cận gần nhất (trường hợp không có đất ở liền kề).

Bảng giá đất Tuyên Quang giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

Giá đất TP Tuyên Quang giai đoạn 2021-2024, cao nhất ở mức 20 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Tuyên Quang).

Bảng giá đất Tuyên Quang áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

– Tính thuế sử dụng đất; 

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Tuyên Quang năm 2021

Ngày 26/12/2020, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ký Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang trong năm 2021 (hệ số K).

Quy định trên nêu rõ đối tượng áp dụng bao gồm Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, định giá đất cụ thể. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bảng giá đất Tuyên Quang giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Một góc thành phố Tuyên Quang. (Ảnh minh họa: UBND TP Tuyên Quang).

Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện, thành phố, cụ thể như sau:

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn thành phố Tuyên Quang được quy định từ 1,2 đến 1,80. 

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Yên Sơn được quy định từ 1,05 đến 1,70.

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Hàm Yên được quy định từ 1,05 đến 1,56.

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Chiêm Hóa được quy định từ 1,1 đến 1,31.

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Na Hang được quy định từ 1,2 đến 1,15.

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Sơn Dương được quy định từ 1,1 đến 2.

- Hệ số điều chỉnh giá đất tại địa bàn huyện Lâm Bình được quy định từ 1,1 đến 1,2.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 5/1. Hệ số điều chỉnh giá Tuyên Quang năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn
Hình ảnh đường liên kết vùng đang làm với 6 làn xe, cắt qua QL38, Vành đai 5, đến gần chùa Tam Chúc ở Hà Nam
Tuyến đường liên kết vùng, nối từ đường nối Vành đai 4 - Vành đai 5 qua QL38 đến QL21 huyện Kim Bảng, Hà Nam đang xây dựng được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2021.