Becamex IDC sẽ mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu vào ngày 29/3

Theo kế hoạch, Becamex IDC sẽ mua lại 300 tỷ đồng trái phiếu lô BM1908800001 vào ngày 29/3, tương đương 50% giá trị đang lưu hành của trái phiếu.

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã chứng khoán: BCM) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và nhà đầu tư trái phiếu mã BM1908800001, qua đó cho biết dự kiến thực hiện mua lại trước hạn mã trái phiếu này vào ngày 29/3 tới. 

Cụ thể, Becamex IDC dự kiến mua lại 300 tỷ đồng tương đương 50% khối lượng trái phiếu đang lưu hành thuộc mã trên, theo phương thức mua lại do người sở hữu trái phiếu thực hiện quyền bán lại. 

Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn bao gồm tổ chức phát hành (Becamex IDC) thực hiện mua ljai trái phiếu theo lịch cố địng với giá trị tối thiểu 300 tỷ đồng mỗi năm, sau một năm kể từ thời điểm phát hành. 

Nguồn tiền mua lại là từ dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, cổ tức, lợi nhuận được chia và các nguồn thu hợp pháp khác. 

Lô trái phiếu BM1908800001 trên được phát hành vào ngày 29/3/2019, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 29/3/2024. Khối lượng phát hành là 1.500 tỷ đồng, tính đến nay, công ty đã thực hiện mua lại tổng cộng 900 tỷ đồng.

Nếu Becamex IDC hoàn tất đợt mua lại như kế hoạch trên, khối lượng trái phiếu đang lưu hành thuộc lô này sẽ giảm còn 300 tỷ đồng. 

Theo dữ liệu của HNX, ngoài lô BM1908800001 này, hiện, Becamex IDC còn 21 lô trái phiếu khác đang lưu hành, với tổng giá trị đang lưu hành là 9.021 tỷ đồng.

Trước đó, tại thời điểm cuối năm 2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất tự lập của Becamex IDC, tổng dư nợ trái phiếu là 10.176 tỷ đồng, đã giảm 10,9% so với đầu năm 2022. Con số này cũng tương đương chiếm 64% trong tổng dư nợ tài chính của công ty (đạt 15.886 tỷ đồng, chiếm gần 33% trong tổng nguồn vốn doanh nghiệp). 

Trong năm 2022, Becamex IDC đã chi gần 6.403 tỷ đồng để trả nợ gốc vay, mặt khác, cũng thu 5.589 tỷ đồng từ đi vay. Do đó, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 1.718 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 772 tỷ đồng, chủ yếu do công ty chi tiền đầu tư góp vốn vào đơn vị khác. Qua đó, dù dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 726 tỷ đồng, dòng tiền thuần trong năm 2022 của công ty ghi nhận âm 1.764 tỷ đồng. 

 

Tại thời điểm cuối năm 2022, tiền và các khoảng tương đương tiền của công ty ở mức gần 1.221 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty cũng có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 285 tỷ đồng từ tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng.

Chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng tài sản công ty là hàng tồn kho 21.181 tỷ đồng, phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án. 

 

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.