Becamex UDJ báo lãi giảm 73% so với cùng kỳ, chưa thể tái khởi động dự án Khu tái định cư Hòa Lợi

Becamex UDJ, công ty báo lãi giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2022 do khó tiêu thụ và bàn giao BĐS. Ngoài ra, công ty cũng có hơn trăm tỷ đồng "bất động" tại dự án Khu tái định cư Hòa Lợi do tạm dừng dự án để giảm áp lực về vốn.

Lợi nhuận giảm 73% so với cùng kỳ do khó tiêu thụ và bàn giao BĐS

CTCP Phát triển Đô thị (Becamex UDJ, mã chứng khoán: UDJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với doanh thu thuần 14,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,6 tỷ đồng, lần lượt giảm 68% và 73% so với cùng kỳ năm trước. 

"Trong bối cảnh khó khăn chung của thị trường bất động sản vẫn còn hiện hữu, tình hình tiêu thụ và bàn giao bất động sản của công ty trong kỳ cũng gặp rất nhiều khó khăn", Becamex UDJ giải trình về kết quả quý II của doanh nghiệp. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Becamex UDJ đạt 22,8 tỷ đồng doanh thu thuần và 6,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 60% và 68% so với cùng kỳ. 

 Nguồn: HM tổng hợp từ BCTC. 

So sánh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm nay của công ty là 12,93 tỷ đồng, sau nửa năm, công ty đã thực hiện được hơn 53% chỉ tiêu. Năm nay, Becamex UDJ đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 59% so với kết quả đạt được năm 2022 do cân nhắc đến diễn biến khó lượng của thị trường bất động sản, nhất là về thủ tục pháp lý và nguồn vốn. 

Vẫn tạm ngưng dự án Hòa Lợi để giảm áp lực về nhu cầu vốn

Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản của Becamex UDJ giảm nhẹ so với đầu năm, ghi nhận 549 tỷ đồng. 

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (226 tỷ đồng), ghi nhận tại dự án Lake View và Khu tái định cư Hòa Lợi, đều không đổi so với đầu năm.

Theo báo cáo tài chính năm 2022 của Becamex UDJ, dự án Lake View còn dở dang vượt quá chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường và hiện đang tạm ngưng. Công ty cho biết đã ký biên bản thanh lý hợp đồng dự án với Tổng công ty Becamex từ tháng 3/2020, song trong quá trình triển khai thực hiện còn một số vướng mắc cần được tháo gỡ, do đó đơn vị vẫn đang theo dõi quản lý và chưa bàn giao được cho Becamex. 

Còn dự án Khu tái định cư Hòa Lợi được bắt đầu ghi nhận chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn trên từ năm 2022. Dự án cũng đang tạm ngưng thực hiện nhằm giảm áp lực về nhu cầu vốn do thị trường bất động sản chưa phục hồi tốt. Trong tương lai, các sản phẩm của dự án sẽ được bán sau khi xây dựng nhà theo quy định. 

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, Becamex UDJ từng cho biết kế hoạch tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý tại dự án Hòa Lợi để sớm đưa dự án vào kinh doanh cho những năm tiếp theo. 

Bên cạnh ghi nhận chi phí sản xuất tại hai dự án bất động sản trên, tại thời điểm cuối quý II, công ty cũng ghi nhận 198 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (hàng tồn kho), tăng 3,4 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý I và tăng 2,4 ty đồng so với đầu năm.

Becamex UDJ không cho biết chi tiết về khoản mục này, song, theo thông tin tại Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp, tồn kho tại thời điểm cuối năm 2022 của công ty bao gồm 20 căn nhà liên kế tại dự án Green Pearl, 1 căn nhà mầu Villa 3 tại dự án Lake View...

Mặt khác, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn mà Becamex UDJ ghi nhận tại thời điểm cuối quý II đã giảm 20% so với đầu năm, kéo tổng nợ phải trả giảm 2% so với đầu năm. Ngược lại, vốn chủ sở hữu tăng nhờ kinh doanh có lãi.

Do đó, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Becamex UDJ đã giảm từ mức 1,24 còn 1,21 tại thời điểm cuối quý II.