Bí thư Đà Nẵng đề nghị không dàn trải đầu tư dự án để đảm bảo nguồn lực

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị, việc điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, HĐND TP cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện.

 

 Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: danang.gov.vn).

Ngày 12/7, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 7. Tại đây, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu, kỳ họp này sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nhiều chủ trương quan trọng, có tác động lớn và trực tiếp đến đời sống của người dân.

Ông Quảng đề nghị HĐND TP cần tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất, toàn diện về tình hình, những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022 và nguyên nhân khách quan, chủ quan, để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, có những giải pháp quyết liệt và cụ thể hơn nhằm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Bên cạnh đó, cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương; đặc biệt là kết luận, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 và tại các buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để nghiên cứu, cụ thể hoá thành các cơ chế, chính sách, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển TP trong thời gian đến.

Đối với các Nghị quyết liên quan đến chủ trương, chính sách lớn của TP, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng đề nghị HĐND, các đại biểu HĐND TP nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, làm rõ tính khả thi, các giải pháp đột phá để các cơ quan chủ trì tiếp thu, giải trình trước khi HĐND TP quyết nghị, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả trên thực tế.

"Trong điều chỉnh, bổ sung danh mục, nguồn vốn bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đề nghị HĐND cần xem xét, lựa chọn những công trình, dự án thật sự cần thiết, cấp bách, có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải để đảm bảo nguồn lực khi triển khai thực hiện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng của TP", Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng nói.

chọn
Chung cư Hà Nội đã cắt sốt
Theo lãnh đạo doanh nghiệp địa ốc, khi mọi người xếp hàng để mua BĐS thì có nghĩa thị trường đang FOMO. Dự báo 3-6 tháng tới, khi lãi suất điều chỉnh tăng để giải quyết vấn đề tỷ giá, nhu cầu mua trên thị trường sẽ giảm.