Đà Nẵng sẽ rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị, phê duyệt trong năm nay

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị, phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022.

 Một góc trung tâm TP Đà Nẵng. (Ảnh: Chu Lai).

UBND TP Đà Nẵng mới đây ban hành văn bản về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố liên quan đến công tác triển khai Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương đẩy nhanh việc triển khai các hạng mục còn lại của Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố, báo cáo tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2022.

Tiếp tục thực hiện công bố công khai quy hoạch, thông tin cụ thể những thay đổi, điều chỉnh theo quyết định số 359 ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ so với hiện trạng (kể cả các dự án đã được phê duyệt nhưng không còn phù hợp với quyết định) để người dân, doanh nghiệp nắm rõ, tạo thuận lợi trong việc xúc tiến đầu tư, phát triển thành phố, đảm bảo quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân có liên quan, báo cáo kết quả về Thường trực HĐND thành phố, UBND thành phố trong tháng 6.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian lập quy hoạch phân khu đô thị. Trong đó, cần lưu ý tính đồng bộ trong tổ chức không gian thiết kế đô thị và tính chất các phân khu, tính kết nối giữa các phân khu. Phấn đấu hoàn thành phê duyệt quy hoạch phân khu trong năm 2022.

Rà soát, đề xuất các điểm nhấn đô thị khác trong quy hoạch phân khu; kế hoạch, tiến độ triển khai các dự án ưu tiên, trong đó cần làm rõ kế hoạch tái thiết đô thị khu vực trung tâm (khu vực các quận Hải Châu, Thanh Khê); các dự án kỹ thuật hạ tầng đầu mối (cảng Liên Chiểu, di dời Ga đường sắt, nâng cấp cảng hàng không quốc tế...); đề xuất hướng xử lý, báo cáo UBND thành phố trong tháng 6, làm cơ sở để báo cáo Thường trực HĐND thành phố.

Lãnh đạo thành phố cũng giao UBND các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các dự án quy hoạch treo, dự án chậm triển khai, kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ theo quy định để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân về quyền lợi đất đai, xây dựng,..gửi Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo UBND thành phố; báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 7,...

 Quy hoạch Đà Nẵng đến 2030, tầm nhìn đến 2045. (Ảnh tư liệu: Dustin Bùi).

chọn