Đà Nẵng giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp ở trung tâm, dùng đất phục vụ phát triển

TP Đà Nẵng thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước trong giai đoạn 2022-2023.

 Một khu nhà tập thể xuống cấp ở Đà Nẵng. (Ảnh tư liệu: Chu Lai).

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch về việc thực hiện di dời, giải tỏa 17 khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước.

Cụ thể, 17 khu tập thể xuống cấp chưa giải tỏa hiện nay gồm: số 05 Nguyễn Thái Học và số 50-52 Lê Lai (mức độ nguy hiểm cấp D); số 42 Trần Kế Xương, 03 Nguyễn Thái Học, 28-30 Hùng Vương, 76 Trần Phú, 346-348 Phan Châu Trinh, 35 Hoàng Diệu, 09 Trần Phú, 158B Lê Lợi, 57 Hùng Vương, 22 Lý Thái Tổ, 48 Lý Thái Tổ, 104 Lý Thái Tổ, 110 Lý Thái Tổ, 324 Hùng Vương (mức độ nguy hiểm cấp C); một khu tập thể mức độ nguy hiểm cấp B tại 25 Hùng Vương.

Thành phố giao Sở Xây dựng theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp theo Kế hoạch này và các khó khăn, vướng mắc, báo cáo định kỳ hằng tháng để xem xét, chỉ đạo. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hệ số phân bổ các tầng khi xác định giá trị hỗ trợ về đất đối với các hộ thuộc diện di dời, giải tỏa các khu tập thể xuống cấp thuộc sở hữu nhà nước, báo cáo đề xuất thành phố trong tháng 6.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn UBND quận Hải Châu, UBND quận Thanh Khê xác định giá trị hỗ trợ khi di dời, tỏa tỏa các khu tập thể xuống cấp.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu và quận Thanh Khê xây dựng phương án khai thác sử dụng đất sau khi giải tỏa, di dời các khu tập thể xuống cấp để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định,...

chọn
Giá căn hộ khó giảm, dòng tiền dự báo sẽ chuyển hướng đến 3 phân khúc này
VARS dự báo ngoài căn hộ, dòng tiền trên thị trường BĐS sẽ dần rẽ sang một số loại hình khác như sản phẩm thấp tầng đã đủ điều kiện bán hàng hoặc đã có sổ trên thị trường thứ cấp, đất đã tách thửa hay đất đấu giá.