BIDV có thêm 600 tỉ đồng bổ sung vốn cấp 2

BIDV thông báo phát hành riêng lẻ thành công 600 tỉ đồng trái phiếu 8 năm và 10 năm trong ba ngày 16/6, 17/6 và 18/6. Lượng trái phiếu này đều thỏa mãn điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo qui định hiện hành.
BIDV có thêm 600 tỉ đồng bổ sung vốn cấp 2 - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – Mã: BID) thông báo phát hành riêng lẻ thành công tổng cộng 600 tỉ đồng trái phiếu trung và dài hạn trong ba ngày 16/6, 17/6 và 18/6.

Trong đó, BIDV phát hành 400 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 10 năm cho phép ngân hàng có quyền mua lại sau 5 năm phát hành; 200 tỉ đồng kì hạn 8 năm và được phép mua lại sau 3 năm.

BIDV cho biết đây đều là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng VND, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của ngân hàng và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 theo qui định hiện hành.

Lãi suất trái phiếu được trả sau hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành cho đến khi đáo hạn. Gốc trái phiếu được trả một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.

Lãi suất áp dụng cho kì thanh toán đầu tiên là 7,8%/năm cho trái phiếu 10 năm và 7,6%/năm cho trái phiếu 8 năm.

Lãi suất áp dụng cho các kì thanh toán tiếp theo sẽ là lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức: Lãi suất trái phiếu bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm đối với trái phiếu 10 năm và 1%/năm đối với trái phiếu.

Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng VND, kì hạn 12 tháng của VietinBank, Vietcombank, BIDV và Agribank được công bố vào ngày xác định lãi suất.

Trong trường hợp ngân hàng không thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn, BIDV sẽ áp dụng biên độ lãi suất 2,3%/năm đối với trái phiếu 10 năm và 2,77%/năm đối với trái phiếu 8 năm cho những kì thanh toán sau đó.

Theo công bố thông tin của BIDV, tất cả lượng trái phiếu trên đều do các nhà đầu tư tổ chức mua vào.

Trước đó, BIDV cũng đã phát hành thành công 615 tỉ đồng trái phiếu 7 năm trong ngày 11/6.

Số liệu của HNX cho thấy tính từ đầu năm tới nay, BIDV đã phát hành gần 8.650 tỉ đồng trái phiếu thông qua 12 đợt và là ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong thời gian qua. Loại trái phiếu BIDV phát hành đều là trái phiếu trung và dài hạn và thỏa mãn điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

chọn