Biểu lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga mới nhất tháng 9

Khảo sát trong tháng 9 cho thấy, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga vẫn giữ nguyên biểu lãi suất của tháng trước. Theo đó, lãi suất tiền gửi cho khách hàng cá nhân cao nhất được niêm yết ở mức 7,1%/năm, áp dụng tại kì hạn 13 tháng.

Khảo sát trong tháng 9, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VBR) tiếp tục duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của tháng 8.

Phạm vi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nằm trong khoảng từ 4,2% - 7,1%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất cao nhất là 7,1%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi tại kì hạn 13 tháng.

Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tại kì hạn từ 1 tháng đến 3 tháng được niêm yết cùng mức lãi suất 4,2%/năm. Tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng, lãi suất được áp dụng lần lượt là 6,6%/năm và 6,8%/năm. 

Ở kì hạn gửi 12 tháng, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga niêm yết lãi suất 7%/năm. Tiền gửi tại các kì hạn từ 15 tháng đến 36 tháng cũng tiếp tục được duy trì ở mức 7%/năm.

Riêng lãi suất ngân hàng tại kì hạn 13 tháng đang được áp dụng ở mức 7,1%/năm. Đây cũng là mức lãi suất tiết kiệm cao nhất đang được áp dụng tại VBR ở thời điểm hiện tại.

Tiền gửi không kì hạn, tiền gửi tiết kiệm kì hạn ngắn 1 -3 tuần được áp dụng chung lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga tháng 9

THÁNG

Khách hàng cá nhân

Khách hàng doanh nghiệp

KKH/Non-term

0,2

0,2

01 tuần/week

0,2

0,2

02 tuần/week

0,2

0,2

03 tuần/week

0,2

0,2

01 tháng/month

4,2

4,2

02 tháng/month

4,2

4,2

03 tháng/month

4,2

4,2

06 tháng/month

6,6

6,4

09 tháng/month

6,8

6,5

12 tháng/month

7

6,8

13 tháng/month

7,1

6,9

15 tháng/month

7

6,8

18 tháng/month

7

6,5

24 tháng/month

7

6,6

36 tháng/month

7

6,6

Nguồn: VRB

Lãi suất Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp dao động trong khoảng 4,2% - 6,9%/năm, áp dụng tại kì hạn từ 1 đến 36 tháng. 

Lãi suất tiền gửi cao nhất áp dụng cho khách doanh nghiệp được niêm yết ở mức 6,9%/năm tại kì hạn 13 tháng, thấp hơn lái suất của khách hàng cá nhân 0,2 điểm %.

Bên cạnh hình thức gửi tiết kiệm lĩnh lãi cuối kì thông thường, Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga cũng triển khai nhiều sản phẩm tiền gửi khác như: tiền gửi lĩnh lãi định kì, tiền gửi lĩnh lãi đầu kì, tiền gửi bậc  thang, tiền gửi gia tăng, tiền gửi tích lũy, tiền gửi hành trình đến nước Nga…

chọn