Biểu lãi suất ngân hàng VIB tháng 11/2022 cao nhất bao nhiêu?

Bước sang tháng mới, ngân hàng VIB điều chỉnh lãi suất tăng tại tất cả các kỳ hạn. Theo ghi nhận, 7,7%/năm đang là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng VIB, áp dụng cho hình thức gửi tiết kiệm online, nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho khách hàng cá nhân

Xem thêm: Lãi suất ngân hàng VIB tháng 12/2022

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 3/11, Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt nam (VIB) công bố khung lãi suất huy động vốn với các kỳ hạn được cộng thêm từ 0,7%/năm đến 1,1%/năm. Hiện tại, biểu lãi suất đang được áp dụng cho khách hàng cá nhân ổn định trong khoảng 5,9%/năm - 7,6%/năm, nhận lãi cuối kỳ. 

 Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt nam (Nguồn: VIB)

Trong tháng này, ngân hàng VIB triển khai các hạn mức tiền gửi khác nhau bao gồm: Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Trong đó, khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở cùng mức 5,9%/năm cho tất cả các hạn mức tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng. 

Ngân hàng VIB đang áp dụng lãi suất tiền gửi là 7,5%/năm cho các kỳ hạn kéo dài 6 - 11 tháng, không quy định về hạn mức. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được áp dụng chung một mức lãi suất ngân hàng VIB cao nhất là 7,6%/năm.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền có kỳ hạn dưới 1 tháng thì sẽ được hưởng lãi suất không đổi chỉ 0,2%/năm. Các tài khoản tất toán trước thời hạn đăng ký tại ngân hàng sẽ được áp dụng lãi suất thấp nhất chỉ 0,1%/năm. 

Kỳ hạn

Từ 10 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

5,90%

5,90%

5,90%

6 tháng

7,5%

7,50%

7,50%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

5,90%

5,90%

5,90%

3, 4, 5 tháng

5,90%

5,90%

5,90%

7 tháng

7,50%

7,50%

7,50%

8 tháng

7,50%

7,50%

7,50%

9 tháng

7,50%

7,50%

7,50%

10 tháng

7,50%

7,50%

7,50%

11 tháng

7,50%

7,50%

7,50%

12, 13 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

15 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

18 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

24 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

36 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

Nguồn: VIB

Lãi suất ngân hàng VIB áp dụng cho tiền gửi online

Trong tháng này, biểu lãi suất ngân hàng được triển khai cho hình thức gửi tiết kiệm online tăng thêm 0,8 - 1,2 điểm phần trăm. Qua khảo sát, khung lãi suất hiện đang được ấn định trong khoảng 6%/năm - 7,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Tương tự tháng trước, ngân hàng VIB vẫn triển khai nhiều hạn mức tiền gửi cho khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn như: Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu đồng; từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng và từ 3 tỷ đồng trở lên. 

Cụ thể, tại các kỳ hạn từ 1 tháng đến 5 tháng, ngân hàng hiện đang áp dụng lãi suất cùng mức 6%/năm cho tất cả các hạn mức. 

Khách hàng sẽ được hưởng chung lãi suất tiết kiệm với các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng là 7,6%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên hiện đang được ấn định lãi suất ở mức ưu đãi nhất là 7,7%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VIB vào thời điểm này.

Kỳ hạn

Từ 2 triệu đến dưới 300 triệu

Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ

Từ 3 tỷ trở lên

Kỳ hạn nổi bật

1 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

6 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

Kỳ hạn khác

< 1 tháng

0,20%

0,20%

0,20%

2 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

3, 4, 5 tháng

6,00%

6,00%

6,00%

7 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

8 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

9 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

10 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

11 tháng

7,60%

7,60%

7,60%

15 tháng

7,70%

7,70%

7,70%

18 tháng

7,70%

7,70%

7,70%

24 tháng

7,70%

7,70%

7,70%

36 tháng

7,70%

7,70%

7,70%

Nguồn: VIB

chọn
Tổng c&#244;ng ty S&#244;ng Đ&#224; (SJG) l&#227;i hơn 1.600 tỷ đồng năm 2022 nhờ doanh thu t&#224;i ch&#237;nh
Năm 2022, doanh thu thuần của Sông Đà gần 5.519 tỷ đồng, giảm 9% so với năm trước. Nhờ doanh thu tài chính tăng vọt, lợi nhuận sau thuế của công ty hơn 1.646 tỷ đồng, tăng 179% và vượt kế hoạch đề ra.